Psyykkinen tuki hedelmöityshoitojen aikana
Hedelmöityshoidot koskettavat useita elämän eri osa-alueita.
Monet kokevat hoidot psyykkisesti kuormittavina ja niiden vaikuttavan parisuhteen hyvinvointiin. Haastavia vaiheita ovat usein hoitojen aloittaminen, hoitomuodosta toiseen siirtyminen, hoitojen pitkittyminen sekä pettymykset hoidoissa. Tarjoamme psykoterapeuttista tukea hedelmöityshoitoihin liittyviin erityiskysymyksiin, myös tekemällä yhteistyötä HUS:n synnytyssairaaloiden sekä useiden eri lapsettomuusklinikoiden kanssa.

Keskenmenot
Keskenmeno on järkytys ja suuri suru, josta voi olla vaikea puhua.
Keskenmenossa on menetetty jotain, joka oli vasta syntymässä eikä vielä näkyvää. Silti menetys on todellinen. Kokemus voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, herättää myös katkeruutta. Tunteiden jakaminen ja henkinen tuki auttavat selviytymään ja jaksamaan surun keskellä. 

Synnytyspelko
Lähes jokainen nainen jännittää synnytystä ja sopiva jännitys ohjaa siihen valmistautumista. Suhtautuminen tulevaan synnytykseen vaihtelee normaalista jännityksestä hankalaan synnytyspelkoon. Voimakas synnytyspelko voi ilmetä esim. painajaisina, paniikkikohtauksina ja ahdistuneisuutena sekä lukuisina raskaudenaikaisina fyysisinä vaivoina, kuten unettomuutena. Varsinaisesta synnytyspelosta voidaan puhua silloin, kun synnytyksen ajatteleminen kuormittaa kohtuuttomasti arkea ja aiheuttaa häiritsevää jännittyneisyyttä. Tunnetilan työntekijät tarjoavat tukea ja järjestävät Nyytti-ryhmiä synnytyspelosta kärsiville.

Traumaattinen synnytys
Synnytys on usein naisen elämässä ensimmäinen tilanne, jota ei voi suunnitella etukäteen ja joka voi yllättää vaativuudellaan. Traumaattinen kokemus se on silloin, kun tilanteen kuormittavuus ylittää psyykkisen sietokyvyn. Joskus on vaikea heti synnytyksen jälkeen tunnistaa traumaa, sillä lapsen syntymään liittyy aina voimakkaita tunteita ja synnytyksen jälkeiseen aikaan tunteiden heilahtelua. Jos synnytys jää vaivaamaan, voi olla hyvä käydä läpi kokemusta psykoterapeutin kanssa.

Lahjasoluneuvonta
​Lahjasolujen vastaanottajan tulee Suomen lain mukaan saada neuvontaa lapsettomuusklinikan kautta. Konsultaation tavoitteena on saada tietoa lahjasolualkuperän merkityksestä lapselle ja vanhemmille. Neuvonnassa tarjotaan mahdollisuus keskustella omasta elämäntilanteesta, lapsettomuushistoriasta, sekä vanhemmuuteen liittyvistä tunteista. Vastaanotolla  pohditaan myös sitä, miten ja miksi sekä missä vaiheessa lahjasolualkuperästä tulee keskustella lapsen ja läheisten kanssa.
Lahjasoluneuvontaan voit varata ajan suoraan täältä.