Tarjoamme psykoterapiaa ja lyhytkestoisempaa tukea kriiseissä ja kuormittavissa elämäntilanteissa.

HUOM! Psykoterapia voidaan toteuttaa myös joko osin tai kokonaan etäterapiana.

Erityisosaamistamme ovat lapsettomuuteen, raskauteen, synnytykseen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Palveluihimme kuuluu myös keskenmenovastaanotto, lakisääteinen lahjasoluneuvonta, synnytyspelon hoito ja vanhemmuuden tuki. Synnytystä pelkääville ensisynnyttäjille ohjaamme Nyytti-ryhmiä, joihin hakeutuminen tapahtuu neuvolan lähetteellä.

Tarjoamme lisäksi koulutusta ja työnohjausta sosiaalialan ja terveydenhoidon ammattilaisille. Kaikilla Tunnetilassa työskentelevillä psykoterapeuteilla on Valviran edellyttämä koulutus sekä Kela-pätevyys.

We also provide psychotherapy in English!

Tuemme taloudellisesti Psykologien sosiaalinen vastuu -järjestön kautta kummitoimintaa Libanonissa, ​jossa käymme paikan päällä tapaamassa kummilapsia ja kouluttamassa työntekijöitä vapaaehtoistyönä.